Lagrat upp ved för vintern

Leif hjälper en kompis med att fälla träd på en tomt och ordnade så att jag fick hämta ett lass ved därifrån. Ved går alltid åt.

140903_4742
Här finns det att ta utav.

140903_4746Det blev ett skapligt lass.

140903_4749Den färska veden avlastad och väntar på att bli sågad och delad.

140903_4750Jag fick en hel del gammal ved som jag har staplat upp i vedstället. Till höger ska jag lägga in den färska veden när den är klar.